Kære samarbejdspartner

Velkommen til den første udgave af nyhedsbrevet fra FGU-Skolen Øst. Du vil som vores samarbejdspartner modtage dette nyhedsbrev en gang hvert kvartal, og vi beder dig sende det til andre relevante modtagere i din organisation. Vi vil på denne måde holde dig og dine ansatte orienteret om hvad der sker på de fire skoler i FGU-Skolen Øst og på vores Kursuscenter.
Ønsker du at andre i organisationen skal modtage nyhedsbrevet direkte i deres mail, kan disse tilmelde sig nyhedsbrevet på nyheder@fgu-skolen.dk Her kan du også skrive til os, hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet.

Vi vil med dette nyhedsbrev også gerne benytte lejligheden til at ønske dig en rigtig glædelig jul og et godt nytår og takke for samarbejdet i 2020.
Året 2021 bliver et spændende år for FGU-Skolen Øst, hvor vi skal fortsætte med at udvikle institutionen – skolerne – undervisningen og produktionen, og især udvikle samarbejdet med det lokale erhvervsliv og kultur- og fritidsliv samt de mange ungdomsuddannelsesinstitutioner.

På FGU Lejre var 70% af eleverne ude i praktik i efteråret.

Det første år med FGU

Det er nu et år og fem måneder siden at alle 27 FGU-institutioner i Danmark slog dørene op til den nye Forberedende Grunduddannelse, og siden har de i alt 88 FGU-Skoler rundt om i landet arbejdet målrettet med at udvikle dette nye tilbud til de unge. Elevtallet i FGU-Skolen Øst har siden starten i august 2019 været ganske stabilt, og vi havde ved den første måling af frafald fra FGU i december 2019 meget flotte gennemførselstal. 92% af de unge der startede på FGU i efteråret 2019 var nemlig stadig aktive i uddannelsen i december.

Corona

I foråret fik vi alle testet vores omstillingsparathed, da det med ganske kort varsel blev nødvendigt at undervise vores elever på helt nye måder ved hjælp af bl.a. fjernundervisning. Vores mange dygtige lærere var både kreative og vedholdende i den daglige undervisning og kontakt til eleverne, hvilket betød at vi lykkedes med at fastholde næsten alle elever gennem de næsten to måneders nedlukning.

I forbindelse med genåbningen af skolerne er det lykkedes os at etablere det nødvendige beredskab til forebyggelse af smitteudbredelsen i en sådan grad, at vi generelt ikke har været ramt af store smitteudbrud på skolerne. Med de aktuelle restriktioner gældende for ungdomsuddannelsesinstitutioner undervises eleverne foreløbigt med dagligt fremmøde, men uden kontakt med elever fra andre hold, og med krav om at bære mundbind i alle fællesarealer.

I forbindelse med de netop indførte skærpede restriktioner – nu gældende over hele landet – er undervisningen på FGU dog undtaget, og vi holder undervisningen i gang på skolerne frem til fredag d. 18. december i den udstrækning det vurderes forsvarligt under hensyntagen til de aktuelle restriktioner og lokale forhold.

 

af direktør Søren Elnebo Lau

Musisk og kunstnerisk produktion på FGU-Greve har lavet deres egne alternative mundbind.

Corona

I foråret fik vi alle testet vores omstillingsparathed, da det med ganske kort varsel blev nødvendigt at undervise vores elever på helt nye måder ved hjælp af bl.a. fjernundervisning. Vores mange dygtige lærere var både kreative og vedholdende i den daglige undervisning og kontakt til eleverne, hvilket betød at vi lykkedes med at fastholde næsten alle elever gennem de næsten to måneders nedlukning.

I forbindelse med genåbningen af skolerne er det lykkedes os at etablere det nødvendige beredskab til forebyggelse af smitteudbredelsen i en sådan grad, at vi generelt ikke har været ramt af smitte på skolerne. Med de aktuelle restriktioner gældende for ungdomsuddannelsesinstitutioner undervises eleverne foreløbigt med dagligt fremmøde, men uden kontakt med elever fra andre hold, og med krav om at bære mundbind i alle fællesarealer

Udvikling af fjernundervisningsværksteder

Med støtte fra en pulje til særlige indsatser for denne gruppe unge etableres et fjernundervisningstilbud med udspring i skolerne i Høje-Taastrup og Greve/Solrød. Indholdet og den pædagogiske tilrettelæggelse af fjernundervisningen er netop nu ved at blive planlagt i dialog med ministeriets læringskonsulenter samt eksterne samarbejdspartnere, og vi forventer at være klar med dette nye tilbud fra årsskiftet.

Der er allerede stor interesse for dette tilbud i flere af vores fem kommuner. Tilbuddet vil udover den daglige online-undervisning også indeholde forløb der styrker og træner den unges personlige og sociale kompetencer, og der arbejdes med progression i den unges fysiske fremmøde.

Vi glæder os meget til at byde de unge ind i vores nye tilbud.

Udslusning til uddannelse og job sommeren 2020

Målet med FGU er jo at medvirke til at de unge kommer videre i enten uddannelse eller et arbejde. Vi har for nyligt opgjort udslusningen af elever efter det første skoleår, og vi er ganske tilfredse med resultatet. I perioden fra juni til september 2020 har vi således udsluset i alt 140 unge efter et gennemført FGU-forløb med en varighed på op til et år. Af disse 140 unge er 75% udsluset til enten uddannelse eller beskæftigelse.

De resterende 25% af eleverne, som ikke er kommet i uddannelse eller job eller har afbrudt deres forløb af forskellige årsager har vi særligt fokus på i den kommende tid sammen med den Kommunale Ungeindsats.

Elever fra 28 kommuner

Den centrale placering af FGU-Skolen Øst med et ben i både Region Hovedstaden og Region Sjælland giver unge fra mange forskellig kommuner mulighed for at gennemføre Forberedende Grunduddannelse hos os. Udover den geografiske beliggenhed og de gode transportforhold til og fra vores nu 4 skoler har vi et bredt udbud af faglige temaer, og vi udbyder således 9 af de 12 faglige temaer i FGU.

FGU-Skolen Øst havde i september 2020 elever fra i alt 28 forskellige kommuner, hvoraf 105 elever svarende til 21% af institutionens elever kom fra kommuner uden for institutionens dækningsområde.

Elevrådsarbejde på FGU

Set fra elevperspektiv sker der også ting og sager på FGU-Skolen Øst.

Mark Holsting, 19, er formand for Fælleselevrådet på de fire skoler i Høje-Taastrup, Lejre, Greve/Solrød og Roskilde. Fælleselevråder samarbejder flittigt med FGU-elevernes landsorganisation “Modstrøm”.

– “Min opgave er at lytte til elevernes ønsker og forsøge at realisere dem”, udtaler Mark, der hidtil har været elev i køkkenet.

– “Et af elevrådets mål er, at få skoleydelsen for de udeboende elever forøget”, fortæller den uegennyttige formand, der selv bor hjemme.

“Det er dejligt, at der bliver lyttet til os elever”, siger Mark, der sidder som elevrepræsentant i skolens bestyrelse – og i år både har været interviewet i Deadline på DR og stillet kritiske, videooptagede spørgsmål til KL under deres landsmøde.

FGU-Skolen Øst's fælleselevrådsformand Marc Holsting har ikke ryggen mod en mur, men er faktisk langt fremme i skoene.

Eleverne er allerede på museum

En af efterårets store elevopgaver har været at sy designermundbind – der naturligvis overholder corona-regulativerne – til alle elever på de fire skoler. 

Men der har også været tid til at fordybe sig i det faglige – nogle arbejder ihærdigt med deres portfolier, før de skal op til eksamen til sommer. Andre bygger på et kæmpestort shelter til spejderne, og endnu andre har produceret og opsat juleudsmykning på Greve Museum.

Alt i alt har FGU-Skolen Øst haft et hektisk og spændende første år.

FGU Greve har juleudsmykket Greve Museum.
Spejderne på Sct. Jørgensbjerg kan se frem til at få et kæmpestort, nyt shelter - designet og bygget af Byg-elever fra FGU Roskilde.